Что такое tvr в телевидении

Опубликовано: 16.06.2024

Новое поколение Телевидения и Рекламы 2013

Записки начинающего телевизора

Основные медиапоказатели при планировании телевизионной рекламы
royal_di December 7th, 2011

Rating
размер аудитории, видевшей рекламу по отношению к общему количеству населения.

CPT
стоимость одной тысячи контактов с рекламным обращением.

O.T.S.
"возможность увидеть", т.е. вероятная аудитория рекламного обращения.

Affinity Index (Conversion Index, Target Group Index)
индекс целевой аудитории, показатель, определяющий степень соответствия данного медиа-носителя или медиа- события данной целевой аудитории.

Одна из важнейших составляющих успеха любого бизнеса состоит в том, чтобы донести информацию о своей продукции или услугах до потенциального потребителя. Эффективной принято считать рекламную кампанию, полностью достигшую поставленных целей, таких как: знание о товаре, потребление, желание совершить покупку.

Affinity Index
Отношение аудитории издания в целевой группе (в %) к аудитории издания среди всего населения (в %). Значение индекса >100 означает, что данную группу можно считать целевой для данного издания. Значение индекса по версии джеэфкей

Ats (Average time spent)
Середній час перегляду глядачем із цільової групи. Глядач - той, хто контактував з подією хоча б 1 секунду.

Att% (Attractiveness Index) - індекс привабливості
Привабливість події для певної цільової групи. Розраховується як співвідношення часток (shr%) цільової та базової аудиторій.

Atv (Average time viewing)
Середній час перегляду індивіда в цільовій групі (незалежно від того, чи був він глядачем).

Avr# - показник Avr в абсолютних значеннях
Середня кількість глядачів рекламного ролика. Показник надається у форматі сотень (‘00).

Beta coefficient% (коефіцієнт Бета) - коефіцієнт частки
Показник визначає “успішність каналу” в інтервалі трансляції програми в порівнянні з іншими каналами в контексті аудиторії, яку набуває дана програма. Співвідношення коефіцієнту Альфа програми (Alfa coefficient%) та коефіцієнту Альфа цього проміжку часу для загального ТВ (Alfa coefficient% Total TV, показник дорівнює показнику Alfa coefficient%, але для всього ТВ).

Bsh% (Broadcast share) - частка трансляції
Частка, яку займає програма за часом її трансляції, від загального часу трансляції на каналі.

Cases
Кількість людей/домогосподарств, що представляють цільову групу в вибірці ТВ панелі. Змінна, розрахована за кілька днів, – унікальна кількість людей/домогосподарств за період.

Cov# - показник Cov в абсолютних значеннях
Кількість людей в цільовій групі, які контактували хоча б з однією подією з набору, хоча б 1 секунду. Показник надається у форматі сотень (‘00).

Cov% (Coverage) - охоплення набору подій
Відсоток глядачів у цільовій групі, які контактували хоча б з однією подією з набору, хоча б 1 секунду. Для рекламних кампаній показник використовується у поєднанні з частотою контакту (наприклад, охоплення на частоті 3+ склало 84%. Це означає, що 84% цільової групи контактувало з рекламною кампанією мінімум три рази).

EqGrp% (еквівалентний Grp%)
Рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, із урахуванням коефіцієнтів (New Cost Factor) по довжині ролика (згідно офіційних прайсів каналів).

Fid% (Fidelity index) - індекс лояльності
Індекс визначає, скільки відсотків програми в середньому переглядає кожен її глядач. Fid=100% означає, що всі глядачі, які контактували з подією, дивилися її від початку до кінця.

Final - фінальні дані
Дані щодо ТВ перегляду учасників ТВ панелі, що надаються на третій день після трансляції подій.

Grp# - показаник Grp в абсолютних значеннях
Сумарна кількість глядачів набору подій. Показник надається у форматі сотень (‘00).

Grx%
Сума охоплень (Rch%). Це загальна кількість контактів для набору подій.

OTS (Opportunity To See)
Показник визначає, скільки разів, в середньому, кожна людина з цільової групи, яка контактувала хоча б з однією з кількох подій (потрапила в Cov), бачила їх. Наприклад, 52% цільової аудиторії контактували хоча б один раз з рекламною кампанією (показник Cov, частота 1+) і в середньому, кожен з них бачив 3 ролики з цієї кампанії (показник OTS).

Overnight - попередні дані
Дані щодо ТВ перегляду учасників ТВ панелі, що надаються на наступний день після трансляції подій.

People Meter (Піплметр)
Електронний пристрій, що реєструє перегляд ТВ каналів та глядацьку поведінку кожного індивіда в домогосподарстві та домогосподарства в цілому, включаючи гостей. Це безперервне щосекундне вимірювання, що здійснюється протягом всієї доби протягом всього року. Пристрій підключається до кожного телевізора в домогосподарстві (кількість Піплметрів=кількість телевізорів).

Rch# - показник Rch в абсолютних значеннях
Середня кількість людей, що були охоплені подією (контактували хоча б 1 секунду). Показник надається у форматі сотень (‘00).

Rch% (Reach Rate) - охоплення однієї події
Відсоток людей в цільовій групі, які контактували з подією (програмою, проміжком часу на ТВ каналі тощо) хоча б 1 секунду. Якщо глядач контактував з однією й тою самою подією кілька разів, він враховується тільки один раз. Охоплення для кількох подій розраховується як середнє зважене на довжину значення.

Sam
Кількість людей/домогосподарств із вибірки ТВ панелі, що контактували з подією/ТВ каналом хоча б одну секунду. У підсумку по кількох подіях (програмах, днях) може бути сумарним або середнім значенням.

Sat% (Saturation index) - індекс заповнюваності рекламою
Співвідношення між довжиною рекламних/спонсорських блоків/анонсів, що виходили в програмі, та загальною довжиною програми. Sat%_AP - заповнюваність анонсами. Sat%_BR – рекламними/спонсорськими блоками.

Shr% (Share) - частка аудиторії
Відсоток глядачів, що дивилися подію/ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу. Наприклад, частка (shr%) “Футбол. ЧС 2006. Італія-Україна. 1/4 фіналу” серед чоловіків (вік 4+ років) дорівнювала 73,98%. Це означає, що серед чоловіків, що дивилися телевізор у час трансляції матчу, 73,98% дивилися саме цей матч.

Target Cases
Кількість людей/домогосподарств, що представляють цільову групу в вибірці ТВ панелі. Змінна, розрахована за кілька днів, – середня кількість людей/домогосподарств за період.

Target#
Кількість людей, що представляють цільову групу в генеральній сукупності ТВ панелі.

Tvr# - показник Tvr в абсолютних значеннях
Середня кількість глядачів, які дивилися телевізор в певний проміжок часу. Показник надається у форматі сотень (‘00).

WGrp% (Weighted Grp%)
Рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту. Розраховується пропорційно довжині ролика.

Автопромоушен
Реклама каналом власних проектів (не анонси). Знаходиться всередині блоку Автопромоушен.

Аналогове домогосподарство
Характеристика домогосподарства, яка визначає, що прийом ТВ каналів відбувається за допомогою ефірної антени чи аналогового кабелю.

Анонс
Реклама телеканалом своєї телепрограми.

Блок телепродажу
Будь-яка послідовність роликів, орієнтованих на продаж товарів у ефірі. Може знаходитись всередині програми телепродажу.

Вибіркова сукупність
Це частина генеральної сукупності, яка відбирається за спеціальними правилами так, щоб її характеристики відображали властивості всієї генеральної сукупності. Таким чином, досліджується лише частина генеральної сукупності, але так, що є можливість отримати повне уявлення про всю сукупність у цілому. Вибірка дослідження ТВ аудиторії (ТВ панель) в Україні становить 2 540 домогосподарств. У ТВ панелі прийнято три вибірки: міста з чисельністю населення понад 50 тис. (вибірка 50 + тис.); населені пункти менше 50 тис. (вибірка 50 - тис.); вся Україна.

Генеральна сукупність
Це сукупність, на яку дослідник розповсюджує висновки дослідження, вивчаючи тільки її частину (див. Вибіркова сукупність). Генеральна сукупність ТВ панелі в Україні: глядачі віком понад 4 роки; домогосподарства, що мають принаймні один телевізор, проживають на території України (села, міста 50 тис.-, міста 50тис.+).

Домогосподарство
Одна або декілька осіб, які ведуть спільне господарство, мають принаймні один телевізор та проживають в одному помешканні, яких залучено до ТВ панелі та забезпечено електронним пристроєм (People Meter/Піплметром). В домогосподарстві вивчаються всі особи віком від 4 років.

Ефірне домогосподарство
Характеристика домогосподарства, яка визначає, що в домогосподарстві є тільки ефірна антена.

Кабельне домогосподарство
Характеристика домогосподарства, яка визначає, що в домогосподарстві є кабельний тип прийому, але це не виключає наявності ефірної антени.

Моніторингові дані
Запис рекламних й програмних подій, що транслюються на ТВ каналах. Дані надаються моніторинговою компанією Комунікаційний Альянс. В процесі обробки компанією GfK Ukraine моніторингові дані об’єднуються з даними телеперегляду ТВ аудиторії (дозволяє оцінювати показники програм й реклами).

Прайм-тайм (Prime time)
Проміжок часу, коли найбільша кількість глядачів дивиться ТВ. Наприклад, з 19:00 до 24:00 по буднях та вся доба по вихідних. Вартість реклами у прайм-тайм – найдорожча.

Регіональний рекламний блок
Обмежується відкриваючою та закриваючою рамкою блоку (відмітка –“на правах реклами”, “реклама” тощо) з поміткою про регіональність.

Рекламний блок
Обмежується відкриваючою та закриваючою рамкою блоку (відмітка –“на правах реклами”, “реклама” тощо).

Розміри основних цільових груп:
Цільова група % від Universe в млн. людей
Вся Україна (вік 4+) 100 42,7
населені пункти 50 тис та менше (вік 4+) 54,14 23,1
міста 50 тис та більше (вік 4+) 45,86 19,6
міста 50 тис та більше (вік 18+) 38,31 16,4
міста 50 тис та більше (вік 18-54) 25,72 11,0
міста 50 тис та більше (вік 14-49) 26,09 11,1

Спонсорський блок
Обмежується відміткою "партнер показу", "спонсор показу", "спонсор програми", "спонсор проекту".

Стиль життя
Характеристики респондентів та їх родин, що відображають способи проведення дозвілля; споживання продуктів харчування та товарів широкого вжитку; наявність або намір придбати побутову техніку, автомобіль тощо; користування сучасними технологіями (інтернет, мобільний телефон тощо). Ці дані доступні разом із соціо-демографічними характеристиками в программному забезпеченні та дають можливість для детального аналізу аудиторії ТВ каналів, програмного наповнення та планування рекламних кампаній. Індивідуальні характеристики по стилю життя доступні для аудиторії з 14 років.

Супутникове домогосподарство
Характеристика домогосподарства, яка визначає, що в домогосподарстві є супутникова тарілка, але це не виключає наявності ефірної антени чи кабельного типу прийому.

ТВ панель
Кількісне соціологічне дослідження, метою якого є визначення телевізійної аудиторії та кожного окремого ТВ каналу за допомогою електронного пристрою (People Meter/Піплметр).

В панельну вибірку домогосподарства відбираються для тривалої участі в дослідженні. Компанія-оператор, що вимірює ТВ аудиторію в Україні з 2003 року - міжнародна дослідницька компанія GfK Ukraine. З 2008 року - це загальнонаціональне дослідження, що включає 2 540 ТВ домогосподарств.

Установче дослідження
Дослідження, метою якого є визначення соціо-демографічних характеристик домогосподарств та їх структури за ТВ обладнанням (кількість телевізорів, тип прийому тощо). Результати Установчого дослідження (разом із даними Державного Міністерства Статистики України) є джерелом для визначення контрольних параметрів, за якими будується репрезентативна вибірка дослідження (ТВ панель); а також - базою для набору домогосподарств для участі у ТВ панелі.

Цифрове домогосподарство
Домогосподарство, що має технічну можливість для прийому цифрових каналів.

Каталог консалтинговых компаний

 • Онлайн-курсы
 • Инвестиционные проекты
 • Финансовый анализ
 • Сертификат AI PAS

Библиотека маркетолога

 • Маркетинг Менеджмент
 • Маркетинговый анализ
 • Маркетинговые коммуникации
 • Частные случаи маркетинга
 • "Вокруг маркетинга"
 • Маркетинговые исследования
 • Программное обеспечение
 • Материалы конференций и семинаров
 • Маркетинговая периодика
 • Архив маркетинговых публикаций

Медиапланирование на телевидении

Александр Назайкин Деловой журнал «Бизнес-Ключ», № 1 за 2007 год


С развитием телевидения люди стали все больше времени проводить у экранов. По данным Eurodata TV Worldwide, за последние годы среднее телесмотрение Average Viewing Time (AVT) во всем мире незначительно выросло и в настоящее время составляет около трех с половиной часов. Россия занимает средние позиции со средним временем телесмотрения 190 минут.

Среди тех, кто смотрит телевизор, не отвлекаясь на дела и не переключаясь на другие каналы, очень велико присутствие тех, кому за 55. Молодежи сравнительно мало. В группе внимательных зрителей — женщины, они чаще планируют просмотр передач, чем мужчины.

Люди по-разному смотрят телевизор в разное время года, недели, дня. Обычно зимой, когда на улице холодно, а световой день короток, люди предпочитают проводить время у телевизора. Летом — больше отдыхают на улице, на природе.

В рабочие дни недели люди заняты своим делами и поэтому больше времени уделить телевизору могут только в субботу и воскресенье.

Утром и днем люди предпочитают решать свои проблемы, планируя отдых на вечернее время. Соответственно, и активное телесмотрение проходит именно в последнюю часть суток.

Достоинства и недостатки телерекламы

Реклама на телевидении достигает такого количества потенциальных покупателей, которого не достигает ни одно другое средство — ни радио, ни газеты и журналы, ни Интернет и т. д.

Телевидение может покрыть как определенный регион, так и всю страну и даже весь мир.

Реклама на телевидении действует быстро, на всех зрителей сразу.

В связи с тем, что телевидение воздействует сразу на зрение и слух человека, оно может не только рассказать, но и показать со звуком, в движении, в цвете.

С помощью телевидения можно поддержать рекламу в газетах и журналах, транзитную рекламу и т. д.

Реклама на телевидении очень дорога и не по карману мелким и средним компаиям. Причем высокой стоимостью отличается как время трансляции, так и изготовление ролика.

Телеаудитория не является особо привлекательной для многих компаний, так как потребители телеинформации — это в основном дети, домохозяйки, пенсионеры; молодежь чаще отдает предпочтение радио, а серьезные бизнесмены черпают основную информацию из газет. Больше всего времени у телевизора проводят неграмотные и безработные.

На телевидении очень трудно направить рекламу на целевую аудиторию. Одни и те же передачи может смотреть очень широкий круг людей.

Далеко не всегда люди смотрят «нашедшую» их рекламу. Очень часто во время рекламной паузы они предпочитают заняться чем-нибудь, на их взгляд, более полезным — сходить в ванную, позвонить по телефону, выпить чая и т. д.

Даже если реклама заинтересует потребителя, он не сможет тут же посмотреть ее второй раз. Поэтому рекламодателю приходится снова и снова повторять рекламу, увеличивая свои расходы.

Нелегко будет и запомнить за считанные секунды подробную информацию о товаре или услуге, телефоны и адреса. Таким образом, сужается круг продуктов, подходящих для рекламы на телевидении.

В современном телевизионном эфире большая рекламная конкуренция. Чтобы выделиться на общем фоне, рекламодателю требуются и многократное повторение, и оригинальный подход к созданию ролика, что существенно увеличивает рекламный бюджет.

Характеристики

Для рекламодателей важны такие характеристики телевидения как технический охват, зрительская аудитория, статус, формат, время вещания и т. д.

Техническим охватом канала называется возможность качественного приема телесигнала населением в том или ином регионе. Показатели технического охвата не совпадают с количеством реальных зрителей, так как во время трансляции люди могут не смотреть телевизор вовсе или смотреть какой-либо другой канал.

Очень важным понятием является общая аудитория телевидения (Total TVR) — выраженное в процентах отношение телевизионной аудитории оцениваемого временного интервала к общей численности генеральной совокупности. Ею называют группу населения, из которой производится выборка респондентов для исследования. Это может быть население всей страны в целом или отдельного региона, а также часть населения, обладающая определенными социально-демографическими параметрами.

При оценке телесмотрения также используется такой показатель как HUT (Households/Homes Using Television), что означает количество людей, использующих ТВ дома на определенный момент времени. Показатель HUT не включает людей, смотрящих телевизор вне дома: в барах, магазинах, аэропортах, гостиницах и т. д.

Исследования по зрительской аудитории проводятся обычно именно на базе «стационарных» телевизоров, у которых собирается относительно стабильная аудитория. Уровень HUT варьируется так же, как и Total TVR. Он ниже днем, когда люди работают, и в хорошую погоду, когда люди гуляют и развлекаются. Выше вечером и в плохую погоду, когда люди отдыхают дома и т. д.

Например, если из 80000 жителей определенного района, имеющих домашний телевизор, в определенное время дня его смотрели 12000, то HUT = 15 %.

Еще одна важная характеристика телевизионной аудитории — это доля (Share Of Audience Rating). Так называют количество зрителей определенной программы или временного отрезка телевещания, выраженное в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор. По сути, доля — это часть НUТ, рассчитанная для конкретной программы. Доля берется не от всего населения, а от телезрителей данного периода времени.

Share = Rating / HUT или Share = Rating / HUT × 100 %.

HUT = Rating / Share или HUT = Rating / Share × 100 %.

Место для рекламы

Необходимо понимать, что люди смотрят именно программы, а не рекламу. Поэтому аудитория рекламных пауз отличается от аудитории передач. Считается, что во время рекламной паузы у экранов, в среднем, остается не более 50 % аудитории.

После завершения интересующей передачи люди обычно переходят на другой канал, отвлекаются или вообще на время выключают телевизор. В связи с этим аудитория межпрограммных блоков значительно меньше, чем аудитория рекламных блоков внутри программ.

Внутри рекламных блоков важна очередность, в которой транслируются ролики. Человек лучше всего запоминает последнее. На втором месте идет первое. Хуже всего запоминается то, что в середине.

С точки зрения очередности важно иметь в виду и то, что с началом рекламного блока аудитория программы уменьшается, перетекая на другие каналы. Вторая минута рекламного блока обычно самая «провальная». К концу рекламного блока аудитория начинает возвращаться на канал, чтобы досмотреть передачу.

Влияет на восприятие рекламы и соседство по рекламному блоку. Нередко соседи негативно контрастируют друг с другом или уморительно продолжают друг друга, безусловно снижая эффект.

Размер рекламы

В начале телевизионной эры в качестве рекламных роликов выступали коммерческие мини-фильмы, прокручивавшиеся в кинотеатрах. Их длина составляла 2–3 минуты. В связи с дороговизной телерекламы длительность роликов начала сокращаться. Сперва стандартной стала минутная реклама, затем 30-секундная длительность. Сегодня рекламодатели очень часто используют и еще более короткие ролики. Однако не снижается ли эффективность рекламы при ее укорачивании? Мнений на эту тему набралось предостаточно:

 • «30-секундный рекламный ролик обеспечивает около 60–75 % реакции на 60-секундный ролик, а 15-секундный ролик получает около 60–75 % реакции на 30-секундный ролик»[1];
 • «степень припоминаемости или эффект увещевания 15-секундных рекламных роликов составляют от 70 до 80 % этих показателей для 30-секундных роликов (по крайней мере, в течение короткого периода времени после просмотра)…»[2].
При выборе размера можно опираться не только на противоречивые научные данные, но и просто на здравый смысл. Для того чтобы реклама произвела эффект, она должна быть замечена человеком, осмыслена или просто запомнена. На это нужно время. По одному из предположений, минимум 4 секунды.

К этому стоит добавить, что для простого озвучивания торговой марки в ходе высокочастотной кампании на запоминание требуется меньше времени. Может быть достаточно и 5 секунд. Для сложных обращений с большим количеством аргументов времени требуется больше.

Стоимость рекламы

В разное время суток, а также во время трансляции различных передач у экранов находится разное количество зрителей. В связи с этим является логичным поставить цену рекламы в зависимость от времени дня и количества зрителей, смотрящих конкретную программу. Такой подход является традиционным, относительно простым.

Телеканал разрабатывает минутный прайс-лист. Для этого, в первую очередь, устанавливается базовый размер рекламы (как правило, 1 минута, иногда 30 секунд). На основе этого размера определяется стоимость размещения рекламы в конкретной программе или в межпрограммном пространстве. Самое дорогое время обычно приходится на прайм-тайм.

Если длина ролика отличается от базового размера, то стоимость обычно определяется пропорционально. Так, если минутный тариф равен 10000 долл., то 30 секунд будут стоить 5000, 15 секунд — 2500. Некоторые каналы на особо короткие споты (до 10 секунд) устанавливают повышенные коэффициенты.

При фиксированном размещении реклама выходит в тех программах или рекламных блоках и в те дни, которые выбрал рекламодатель.

При плавающем размещении реклама выходит по программам и датам произвольно. Набирается лишь оговоренный рекламодателем объем GRP.

Недостатком плавающего размещения является то, что реклама ставится не там, где хотелось бы, а там, где для нее остается время. Однако при этом выбирается именно целевая аудитория. И еще, рекламодатель получает очень серьезные скидки — 15–25 % и более от расценок при фиксированном размещении.

Система скидок, наценок и комиссионных в телерекламе во многом похожа на газетно-журнальную. Есть скидки объемные, пакетные, сезонные, для местных рекламодателей, наценки за срочность, комиссионные рекламным агентствам и т. д.

Вместе с тем телерекламной системе присущи и свои специфические черты. Среди скидок можно выделить следующие: за размещение в межпрограммном пространстве, за размещение вне прайм-тайм, за размещение только на определенном канале, за размещение в пуле с несколькими каналами и т. д.

Специфика медиапланирования на телевидении

Реклама на телевидении требует значительного количества повторов.

При планировании рекламы на телевидении стоит иметь в виду, что в прайм-тайм у экранов находится больше зрителей, и, соответственно, охват очень высок. В это время можно охватить практически всю телевизионную аудиторию, в том числе тех зрителей, которые очень редко смотрят телевизор. Но в данное время уровень индекса соответствия аудитории низкий, а цена рекламы самая высокая. К тому же в этот период возрастает общий объем рекламы, выделиться на фоне которого сложнее.

Больший охват будет обеспечен при использовании большого перечня программ. При этом частота будет невысокой. Например, разные художественные фильмы могут достичь большого охвата. При рекламировании в сериале в значительно большей степени увеличится частота, но не охват.

Одновременное размещение рекламы на разных каналах увеличит охват массовой аудитории.

В 90-х годах ХХ века компаниями IRI и Media Marketing Assessment (MMA/Carat) был проведен ряд исследований AdWorks. По их результатам были сделаны следующие интересные выводы.

 • При наличии телевизионной рекламы наблюдается прирост объема продаж для всех торговых марок. В общем, чем чаще показывать рекламу на различных каналах, тем выше будет процент общего прироста продаж благодаря телевизионной рекламе.
 • Имеет значение периодичность показа рекламы. Эффективность телевизионной рекламы увеличивается, если возрастает среднегодовое значение еженедельных непрерывных показов.
 • Эффективность телевизионной рекламы можно также повысить с помощью 30-секундных рекламных роликов, так как, согласно нескольким повторным исследованиям, они более полезны, чем 15-секундные, поскольку в 30-секундный ролик можно поместить больше запоминающейся рекламной информации.
 • План, предусматривающий использование различного эфирного времени и телепрограмм для показа рекламы, более эффективен, чем план, где используется одно время суток или одна программа для рекламных показов.
 • В успешных медиапроектах стремились либо расширить целевую аудиторию, либо сместить акценты на определенную группу потребителей. При этом уменьшалось использование дневного эфирного времени.
 • Чем чаще рекламировали новый продукт в пиковое время (в вечерние часы), тем больше увеличивались объемы его продаж. Интенсивная реклама на первых полосах печатных СМИ, скорее всего, также увеличивает объем продаж[3].

Планируя работу с телевидением, важно помнить, что распределение эфирного времени осуществляется заранее на достаточно длительный срок. Поэтому стоит договориться о размещении за несколько месяцев до предполагаемого выхода рекламного ролика в эфир.

При выборе телевидения оценивается:

Качество аудитории

 • социально-демографические характеристики
 • потребительские предпочтения
 • индекс соответствия
 • формат канала

Вид телевидения

 • эфирное
 • кабельное
 • спутниковое

Вид передачи

 • межпрограммное пространство
 • фильм
 • информационная
 • спортивная

Время вещания

Частота вещания

Внимательность восприятия

 • рекламная зашумленность
  • низкая
  • высокая
 • конкурентное присутствие
  • высокое
  • низкое

Статус канала

 • общественно-государственный
 • частный

Имеющийся опыт эффективности

 • собственный
 • других рекламодателей.

Кроме канала, программы, временного промежутка необходимо выбрать размер рекламного ролика и его место в рекламном блоке.

Медиапланирование на радио во многом схоже с планированием на телевидении. В следующей нашей публикации мы рассмотрим специфику медиапланирования в Интернете.

Примечания

[1] Сиссорс Дж., Бэрон Р. «Рекламное медиапланирование». — СПб.: «Питер», 2004. С. 306.

[2] Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. «Рекламный менеджмент». — М.; СПб.; К.: «Вильямс», 1999. С. 631.

[3] Сиссорс Дж., Бэрон Р. «Рекламное медиапланирование». — СПб.: «Питер», 2004. С. 278–279.

date image
2015-07-21 views image
2188

facebook icon
vkontakte icon
twitter icon
odnoklasniki icon


Audience – аудитория эфирного события (в тысячах человек) – среднее количество человек в целевой группе, которые смотрели эфирное событие на протяжение его длительности

Reach – охват (в тысячах человек) – количество человек в анализируемой целевой группе, смотревших эфирное событие не менее одной минуты

Целевая группа (Target Group) 120 человек. Во время показа у экранов


находилось 60 человек

Reach = 60 человекReach%– охват эфирного событияTOTAL TV AUDIENCE - аудитория всего телевидения

Target Group – 120 человек.

В одном тайм-слоте на трех разных каналах демонстрировались три эфирных события.

Total TV Audience = 35+20+25 = 80 человек


Share– доля аудитории (в процентах) – отношение зрителей эфирного события

к общему количеству телезрителей (общему количеству человек, входящих

в анализируемую целевую группу, смотрящих ТВ во время анализируемого


эфирного события)

1) С 2001г. время среднесуточного смотрения увеличилась с 3,5 часов до 4. Т.е. человек в среднем смотрит телевизор 4 часа в сутки.

2) Total TV(и я понятия не имею, что это такое, возможно, количество каналов, хотя…) – с 2001 года увеличилось с 13,7 до 16. Что бы это ни было, оно выросло.

3) Пик телесмотрения приходится на январь.

4) С 2001 г. снизилась доля телесмотрения телевидения в принципе, особенно «Первого канала» и «России». Повысилась доля таких каналов, как СТС и ТНТ.

6) А смотрят все равно больше всего Первый, Россию и НТВ (52,4% доля аудитории по трем каналам, сезон 2009-2010)

7) Молодежь склонна смотреть СТС, ТНТ и музыкальные каналы, женщины старше – Домашний, мужчины старше – новостные и спортивные каналы. Аудитория Первого и России больше женская, чем мужская, НТВ – мужская. Канал культура смотрят пожилые, преимущественно женщины.

8) 50% эфира отводится на кино и сериалы, 20% - на развлекательные передачи, все остальное достается информационным, познавательным, социально-политическим, спортивным и коммерческим программам.

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ — стандартизированные данные о размере и структуре аудиторий средств рекламы, об отношении населения к различным видам рекламной информации. Реализация стандартных (западных) методик медиапланирования предполагает наличие специальной информационной базы и определенной специфической терминологии. 1. Показатели объема достигаемой аудитории, целевой группы и частоты контактов Охват (Net Rating Point — NRP) — это отношение аудитории к «генеральной совокупности» (например, охваченный процент населения региона, целевого рынка) или количество человек, имевших хотя бы однократный контакт с рекламой за некоторый промежуток времени. Для расчета показателя охвата необходимо вычесть из валового оценочного коэффициента (ВОК) сумму всех пересечений аудиторий использованных средств рекламы.

Целевая группа рекламного воздействия (target group) — множество людей, объединенных по принципу близкого отношения к рекламируемому товару или часть населения (региона), до которой необходимо довести рекламную информацию. Проблема выделения (определения) целевой группы рекламного воздействия достаточно сложна. На практике чаще всего для выделения целевой группы используют эвристические методы, т.е. описывают группу на основании некоторого личного опыта, интуиции и фантазии. Базовыми рабочими понятиями, измеряемыми показателями в медиапланировании выступают: - целевой охват — отношение целевой аудитории к целевой группе;

-доля целевой аудитории — отношение целевой аудитории к аудитории;

-доля целевой группы — отношение целевой группы к генеральной совокупности;

-число контактов — число раз, которое один человек воспринял рекламное сообщение;

-доля целевых контактов — отношение количества целевых контактов к количеству контактов.

Покрытие (Accumulated Net-coverage или Coverage), или достижение (Reach), или GPR (Gross point of reach) — часть населения или целевой группы рекламного воздействия, проинформированная при подаче нескольких рекламных обращений (использовании нескольких рекламоносителей). Показатель покрытия используется, как правило, при планировании рекламных мероприятий, тогда как достижение всегда используется по отношению к аудитории, которая реально была достигнута. Применительно к телепрограммам Reach рассчитывается как отношение всех посмотревших программу более 30 с. непрерывно к общему количеству респондентов.

Net-coverage, или Net-Reach, — часть населения или целевой группы рекламного воздействия, проинформированная при подаче одного рекламного объявления. Cumulative Reach % — накопленный охват, процент членов целевой группы, видевших хотя бы один из роликов, вошедших в отчет до данного ролика включительно. При подсчете Cumulative Reach % каждый человек считается только один раз независимо от того, сколько раз он реально видел рекламные ролики.

Охват — Qualified reach подсчитывается по одной из следующих методик: - количество членов целевой группы, смотрящих хотя бы N минут эфирного события;

-количество членов целевой группы, смотрящих хотя бы N% от продолжительности эфирного события.

Частота контактов (Frequency) — это отношение количества контактов аудитории к аудитории или, что то же самое, количество контактов одного представителя аудитории со СМИ или с рекламным сообщением. Накопленная частота — Cumulative frequency среднее количество контактов членов целевой группы с рекламным сообщением. Cumulative frequency рассчитывается как отношение Cumulative GRP к Cumulative Reach. Frequency distribution (N ) — процент членов целевой группы, видевших рекламные ролики более чем N раз. Количество контактов аудитории — это произведение аудитории и частоты контактов. Количество контактов к генеральной совокуп- ности — относительный показатель количества контактов аудитории (удобен при сравнении СМИ и рекламных кампаний). Отношение частоты контактов к генеральной совокупности — относительный показатель частоты контактов. 2. Показатели действенности рекламоносителей

Профиль-отношение и аналогично рассчитываемые показатели достаточно активно используются в процессе анализа медиапредпочтений. Расчет профиль-отношения осуществляется по формуле ПО = % АУД / % ГС, где: «% АУД» — доля представителей целевой группы рекламного воздействия в аудитории издания, %; «% ГС» — доля представителей целевой группы в населении какого-либо города (как в генеральной совокупности); «% ГС» — величина постоянная (константа) для конкретной целевой группы. Значение профиль-отношения, превышающее единицу, указывает на более высокую концентрацию представителей целевой группы в аудитории издания по сравнению со всем населением какого-либо города. Memory Lag — интервал, в течение которого реклама забывается. Из всего этого многообразия специалисты рекомендуют своим клиентам запомнить, что: - можно считать людей (NRР, Достижение, Охват), в этом случае один человек, 10 раз видевший ваше рекламное объявление, останется одним человеком;

Маркетинг: большой толковый словарь. — М.: Омега-Л . Под ред. А. П. Панкрухина . 2010 .

 • МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ
 • МЕНЕДЖМЕНТ, КОММУНИКАЦИОННЫЙ

Смотреть что такое "МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ" в других словарях:

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ — [англ. Media Planning] процесс поиска лучших средств и способов доставки рекламных сообщений предполагаемым клиентам, оптимальное планирование рекламного бюджета при выборе каналов размещения рекламы, процедура составления оптимального плана… … Маркетинг. Большой толковый словарь

Медиапланирование — (media planning) составление медиапланов (расписаний показов рекламных материалов), планирование рекламных кампаний, основа которого заключается в выборе медианосителей (ТВ, пресса, радио, наружная реклама,интернет ) для доставки рекламного … Википедия

Медиаплан — Медиапланирование (media planning) составление медиапланов (расписаний показов рекламных материалов), планирование рекламных кампаний, основа которого заключается в выборе медианосителей (ТВ, пресса, радио, наружная реклама) для доставки… … Википедия

ПЛАН МАРКЕТИНГА — организационноуправленческий документ, позволяющий свести воедино все виды маркетинговой деятельности в соответствии с целями, ресурсами (включая кадровые), возможностями организации. На его базе формируется бюджет маркетинга, осуществляется… … Маркетинг. Большой толковый словарь

TVR HD
Televiziunea Română High Definition
Страна Румыния Flag of Romania.svg
Румыния
Зона вещания Румыния Flag of Romania.svg
Румыния
Время вещания круглосуточно
Язык вещания румынский
Центр управления Бухарест
Формат изображения 1080i (HDTV)
Дата начала вещания 1 июня 2008 года
Владелец Румынское телевидение
Родственные каналы Флаг Румынии
TVR1
Флаг Румынии
TVR2
Флаг Румынии
TVR3
Флаг Румынии
TVR News
Флаг Румынии
TVRi
Слоган Смотри вперёд (рум. Priveşte mai departe )
Сайт tvr.ro/tvrhd.php
Доступность
Эфирное вещание
DVB-T Bucharest 54 UHF
Спутниковое вещание
Eutelsat W2/16°E Транспондер D1, частота 11471 МГц, поляризация вертикальная, символьная скорость: 29950, FEC: 3/4
Кабельное вещание
RCS&RDS 3 (Digi TV Cable Digital)

TVR HD — телевизионный канал Румынского телевидения, вещающий в формате высокой чёткости (high definition) с 1 июня 2008. Показывает как отечественные, так и зарубежные передачи и фильмы. Распространение телесигнала осуществляется через наземные и спутниковые средства в формате MPEG4: в наземном формате эта обязанность закреплена за 54-й частотой UHF в Бухаресте и кабельными сетями, в спутниковом формате это осуществляет спутник Eurelswat W2.

Содержание

 • 1 Формат вещания
 • 2 Доступность вещания
 • 3 Показываемые передачи
 • 4 Ссылки

Формат вещания

TVR HD является румынским телеканалом нового поколения, при помощи которого был сделан серьёзный шаг в сторону перехода к новым форматам вещания. Соотношение сторон экрана для TVR HD составляет 16:9 при старом стандарте 4:3 — лучше всего картинка отображается на жидкокристаллических и плазменных телевизорах LCD и LED, а разрешение экрана уже в пять раз больше. Для звукового сопровождения используется система Sunet Surround 5+1.

Доступность вещания

Телеканал доступен на территории Румынии как free-to-air без какой-либо абонентской или другой формы оплаты, либо же является платным в кабельных или IPTV-сетях. В случае free-to-air он доступен для вещания на территории Бухареста в радиусе 100 км на 54-й частоте UHF (благодаря приёмнику Кибирит) или в Меркурии-Сибюлуй на 39-м канале. Также он доступен для спутникового вещания благодаря спутникам Eutelsat W2 и SESAT (16 градусов восточной долготы), ресиверу типа Set Top Box и карте Viacess.

Как часть платного пакета TVR HD поставляется наряду с 16 другими HD-каналами в Румынии в одном из трёх случаев:

 • цифровое или кабельное вещание (провайдеры RCS & RDS, UPC и Romtelecom)
 • спутниковое вещание (провайдеры RCS & RDS и Romtelecom)
 • IPTV (провайдеры RCS & RDS, INES IPTV и Romtelecom)

Показываемые передачи

Телеканал освещает все значимые международные события (в том числе культурные и спортивные). Так, первыми спортивными событиями, показанными на TVR HD, стали матчи чемпионата Европы по футболу 2008 и соревнований Олимпиады в Пекине. У него есть права на показ гонок Формула-1 и матчей футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Из иных крупных событий выделяются Конкурс песни Евровидение, Новогодний концерт Венского филармонического оркестра; также этот канал показывал в прямом эфире свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.

На телеканале показываются программы и фильмы как производства Румынского телевидения или иных румынских телекомпаний и киностудий, так и зарубежные передачи и фильмы, права на показ которых специально выкупались.

Читайте также: